Getå 1918
 

1 oktober 1918 inträffade den hittills värsta järnvägsolyckan i Sverige.
45 meter av banvallen strax väster om Getå på järnvägen mellan Norrköping

och Nyköping rasade strax före kl 19 ned i Bråviken. När ett snälltåg från Malmö

till Stockholm några minuter senare kom till platsen, föll det i den grop som

uppstått.

Glödande kol från loket antände vagnarna, vars vagnskorgar till stor del var byggda
av trä. Något fler än 40 människor dog, och många blev skadade. Också för de andra
av de sammanlagt cirka 165 resenärerna blev olyckan ett svårt minne, liksom för

räddningspersonalen på platsen, sjukpersonalen på Norrköpings lasarett och dem som
under de följande dagarna tog hand om lok och vagnsrester och den raserade banvallen.

 

I år är det 100 år sedan olyckan skedde. Det kommer att uppmärksammas i Norrköping,
bland annat med en minnesgudstjänst i Norrköpings Matteus kyrka och en kransnedläggning

vid den grav där 25 av dödsoffren gravsattes den 10 oktober 1918.

 

Huvudansvarig för hela arrangemanget är Järnvägsmuseet i Gävle. Information om det finns på

dess hemsida, https://www.jarnvagsmuseet.se/kalender/geta-100-ar

Svenska kyrkan ansvarar för minnesgudstjänsten. Den kommer att ledas av förre ärkebiskopen
Anders Wejryd.

 

Vi som ordnar gudstjänsten vill särskilt bjuda in och välkomna ättlingar och anhöriga till dem

som drabbades av olyckan, dem som dog eller skadades eller på annat sätt blev berörda.

Vi söker därför kontakt med dessa ättlingar och anhöriga och är tacksam för all hjälp

vi kan få därmed.

 

 

Prästen Niklas Adell

Ekholmsvägen 407

589 29  Linköping

niklas@adell.re