Östgöta Genealogiska Förening anordnar

ANBYTARDAG
i Forskarstugan, Gamla Linköping
 

Lördagen den 28 April kl. 11.00 - 15.00

 

Anbytardagen är arrangerad för släktforskare med intressen i

Östergötlands socknar med angränsande områden

 

Deltagarna uppmanas att ta med antavlor, personregister och egna databaser
eller annat av intresse för forskare inom nämnda område.

Avgift 110 kr per deltagare, som betalas vid ankomsten, inkluderar servering
av kaffe eller te och två smörgåsar.

 

I priset ingår även deltagarförteckning och ort- och släktnamnsregister,

vilka sänds till anmälda deltagare några dagar före träffen.

Kan du ta emot deltagarförteckningen (pdf) med e-post, uppge din

e-postadress vid anmälan.

 

Blankett för anmälan finns på föreningens hemsida (blanketter) eller kan

beställas hos Barbro Behrendtz, Bäverstigen 2, 590 72 Ljungsbro.

Dit skall även anmälan skickas eller via e-post anbyte@ogf.info
( via e-post är din anmälan klar efter att du fått bekräftelse i retur).

 

OBS!! Anmälningsblanketten (som är underlag för deltagarförteckningen)

skall vara Barbro Behrendtz tillhanda senast den 21 april 2018.