Östgöta Genealogiska Förening   
                    kallar till årsmöte                                   

Plats: Zoom (du som anmält dig kommer att få en
en länk för inloggning i god tid innan mötet).

Tid: Lördag den 26 mars 2022
                     kl. 11.00.

Årsmöte med ärenden enligt stadgarna

Anmäl ditt deltagande senast den 15/3 till Barbro Behrendtz via
e-post sekreterare@ogf.info


Östgöta Genealogiska Förening

2022-01-19