From 25/5 2018 gäller GDPR en ny Dataskyddsförordning.
 

ÖGFs medlemsregister hanterar endast nödvändiga personuppgifter för föreningen verksamhet.
Uppgifterna använder vi för att adressera ÖGF-Lövet och för medlemsutskick.

ÖGF lämnar inte sådana uppgifter vidare.

ÖGF tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla föreningens
verksamhet.