Östgöta Genealogiska Förening

        kallar till årsmöte             

Tid: Lördagen den 20/3 2021

 

Årsmötet med ärenden enligt
stadgarna kommer med anledning
av pandemin att hållas digitalt.

Anmäl ditt deltagande senast den 10/3 2021
              till Barbro Behrendtz
         via e-post sekreterare@ogf.info

Du som anmäler ditt deltagande kommer att få en länk
        för att kunna följa det digitala årsmötet.     
 
                     
Styrelsen