Årsmöte i Linköping den 24 mars

ÖGF:s årmöte 2018 kommer att hållas den 24 mars i Wavrinskysalen,
Snickaregatan 2, Linköping klockan 11.00.

Sista dag för ev. motioner är enligt stadgarna 31 januari och ska
tillställas styrelsen skriftligt.

Läs mer i nr 132 av ÖGF-Lövet 2018.

 

2017-12-19