Kurs

Lokal: Bäckgatan 13, Norrköping

Onsdagar våren 2019

Tid: kl 18.00-20.30
 

  Emigranter  

Onsdag 2019-03-27
Onsdag 2019-04-03
Onsdag 2019-04-10

 

 

 

 Anmälan via länk

 


Du får tips för sökandet av dina emigranter till USA. Vi tar bl.a. hjälp
av Internet, Arkiv Digital, Ancestry och Familysearch.

Tag gärna med dina funderingar kring egen emigrantforskning.

 

                                         Kursledare: Barbro Behrendtz

Kostnad: 180 kr

Tag med egen dator om möjligt eller USB-minne med din forskning.

 https://goo.gl/forms/He5A7GuFtEGIXXzH3

 


Frågor: email gunnel@karlsson.org.uk  eller  i ÖGF-lokalen fr.o.m. 4 februari

Inbetalningskort för kursavgiften delas ut vid första kurstillfället.

2018-11-28