Lång väntan på Lövet

I dagarna borde det senaste numret av Lövet ha kommit i din brevlåda. Men det kommer att 
dröja ytterligare en tid innan nummer 141 når medlemmarna.
Redaktören har nämligen råkat ut för det som inte får hända – en datorkrasch. 
I skrivande stund är det fortfarande oklart hur mycket av det planerade innehållet som går att ”rädda”. 

Problemet är att den dator jag använt för att pussla hop sidor och behandla bilder är av så gammalt 
datum att de programversioner jag använt inte fungerar på nyare datorer. Och att uppdatera programmen 
kostar sannolikt mer är det smakar. 

På något sätt ska tidningen ut, men det kommer att dröja ytterligare en tid, vilket jag hoppas att våra 
trogna läsare har förståelse för.

Datorkraschen påverkar dock inte möjligheten att kontakta redaktören. E-posten fungerar fortfarande 
som den ska.

Hans Egeskog
redaktör för ÖGF-Lövet
E-post: hans.egeskog@telia.com