Länkar
 
Andrew Peterson Sällskapet Om verklighetens Karl Oskar - emigranten från Ydre som skrev in sig i litteraturhistoriet.
Arkiv och bibliotek Östergötlands museum: Bibliotekets boksamling har byggts upp under nästan 100 år och är en fantastisk tillgång för forskning. Arkivet innehåller handlingar från 1600-talet fram till idag och har också samlats in under många år.
Avrättade i Östergötland En databas med uppgifter om avrättningar i Norden. År 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige i fredstid. Men fram till början av 1800-talet hade döden varit en relativt vanlig bestraffning för grövre brott. 1734 års lag stadgade dödsstraff för inte mindre än 68 olika gärningar. Åtskilliga tusen personer har under århundradena avrättats i Sverige, flertalet genom halshuggning. I den här databasen samlar vi – Rötters användare – uppgifter om dokumenterade avrättningar (alltså inte dödsdomar). Läs mer om databasen Avrättades bakgrund.
Bergstingsprotokoll för Åtvidaberg Linköping University Electronic Press. Landsarkivet i Vadstena, Bergstingsprotokoll, Åtvidaberg, Östergötland, 1788–1851, volymerna AIbi:2–8.
Bild Linköping Bilddatabas med Linköpingsmotiv. Motiv från slutet av 1800-talet fram till idag visar svunna miljöer och ger en inblick i hur Linköping har förändrats.
Brukskultur Åtvidaberg Förenings-, företags- gårds- och personarkiv samt övriga arkiv och samlingar från Åtvidabergsbygden.
Böteslängder Linköpings och Norrköpings böteslängder har registrerats: Linköpings rådstuvurätt och magistrat, domböcker 1800–1849; Norrköpings rådhusrätt och magistrat, domböcker i brottmål 1858–1894 och saköreslängderna 1853-1898. Domböcker för brottmål, perioden 1850–1900.
Centrala Soldatregistret Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret.
DIS-Filbyter, regionförening Föreningen DIS lokala förening i Östergötland och södra Södermanland.
Emigrantbrev, Kinda Läs emigrantbreven i brevdatabasen hos SVAR (sökbara register/brevdatabasen) där du kan söka gratis.
Finspångs skogs- och gruvhistoria Här presenteras ett arbete gjort av Jan-Eric Karlström i samarbete med Holmen Skog AB, Kultur och Fritid i Finspång, Hällestads Hembygdsförening och Historieportalen/Kulturarv Östergötland.
Flygfotohistoria
Furingstad fungerar ej Döda i Furingstad 1901-1940, Torsten Ståhls register
Fångrullor Linköpings kronohäkte (1806-1892)
Norrköpings fångvårdsanstalt (1826-1886)
Norrköpings spinnhus (1814-1920)
Föreningen DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kansliet och en forskarstuga ligger i Gamla Linköping.
Föreningen Gamla Linköping Föreningen Gamla Linköping, som har ca: 700 medlemmar, bildades 1953 och är en stödförening till Friluftsmuseet Gamla Linköping med huvudsaklig inrikning på att stödja och hjälpa den omfattande verksamhet som pågår i Gamla Linköping.
Föreningen Gamla Norrköping Föreningen Gamla Norrköping bildades den 8 januari 1930 och har som sitt motto "Bevara stadens årsringar". Föreningen har genom åren utgivit ett stort antal böcker och skrifter som på varierande sätt belyser och kommenterar Norrköpings historia, arkitektur, stadsbyggnad etc. försett ett stort antal byggnader av historiskt intresse med informationsskyltar och uppgifter om byggnadsår remissvägen avgett yttranden i stadsmiljöfrågor.
Gamla gruvkartor I det här gruvkarteregistret finns gruvkartor från mitten av 1800-talet och framåt.
Gusums socken fungerar ej Torsten Ståhls register hos Släktdata
Göta Kanal Dess historia.
Göta och Trollhätte kanal Göta och Trollhätte kanals bibliografiska databas
Häfla hammarsmedja Häfla HammarSmedja är ett industriellt minnesmärke över svensk järnhantering från 1600-tal fram till 1900-talet. Hammarsmedjan var i drift i 242 år mellan 1682 och 1924.
Jonsberg fungerar ej Döda i Jonsberg 1900-1940, Torsten Ståhls register
Kindabild Ca 15.500 nya bilder och baksideslappar från 1930, 40-, 50- och 60- talet tillgängliga i vår databas.
Kisa socken födda 1700-1799 Bo Lindwalls register
Kisa socken vigda 1634-1799 Bo Lindwalls register
Krigsarkivets kartor Krigsarkivet räknar sina anor från 1805 och var från början framför allt ett militärt kartarkiv. För en del städer finns här de äldsta planer som överhuvudtaget existerar. Samlingen av utländska kartor är unik i Sverige.
Kringla I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om forn-lämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.
Kulturarv Östergötland Verksamheten i Kulturarv Östergötland är inriktad mot att tillgängliggöra det östgötska kulturarvet på olika sätt. Med hjälp av modern teknik och nätverksarbete skapas förutsättningar, ingångar och mötesplatser som alla vi som är intresserade av Östergötlands historia ska kunna ta del av.
Landsarkivet Vadstena Arkivmyndighet för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.
Lantmäteriet, Historiska kartor Här kan man titta på, och även beställa, ett urval av alla de tusentals historiska kartor som finns på sidan.
Linköpings historia Linköpings historia har de senaste åren tillförts en stor mängd nya kunskaper. Arkeologiska undersökningar, historisk forskning och ett ökat samarbete mellan olika intressenter har bidragit till en förändrad syn på historien. Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats av Linköpings universitet och Östergötlands museum. Leta tiden och fynden utmed tidslinjen. Läs om olika tidsperioder och se på bilder och kartor.
Linköpings stad Läs om stadens fastighetsindelning före år 1930
Linköpings Stadsarkiv Linköpings stadsarkiv är den kommunala arkivmyndighetens (kommunstyrelsen) verkställighetsorgan och depå. Huvuduppgifterna är att förvara, vårda och tillhandahålla de till stadsarkivet avlämnade kommunala arkiven och att verkställa arkivmyndighetens tillsyn. Kommunens arkivverksamhet regleras av ett arkivreglemente och till detta knutna föreskrifter.
Malexander socken födda 1671-1744 Hans Egeskogs register
Malexander socken döda 1671-1744 Hans Egeskogs register
Malexander socken vigda 1671-1744 Hans Egeskogs register
Medicinhistoriska databasen Medicinhistoriska databasen är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, ArkivData i Norrköping samt Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.
Norrköpings gatunamn Här kan du följa arbetet med den bok som utkommer i nov. 2014.
Norrköpings Poliskammare Norrköpings poliskammare omfattar perioden 1874–1888. Linköping University Electronic Press.
Norrköpings Stadsarkiv Stadsarkivet förvarar arkiven från cirka 1500 olika arkivbildare. Arkiven kommer från Norrköpings kommun med föregångare, företag, föreningar och privatpersoner.
Nättidningen Rötter Sveriges Släktforskarförbund
Ringarums socken Torsten Ståhls register hos Släktdata
Rökstenen Rökstenen ristades på 800 talet e Kr. Senare forskning kan tyda på att den ristades tidigare än så. Det man vet är att den ristades mer än ett århundrade innan den verkliga runstensperioden började.
Sankt Olai Döda i Sankt Olai 1901-1940, Torsten Ståhls register
Släktforskarföreningar Adresser och länkar till de 166 släktforskarföreningar som är medlemmar i Sveriges Släktforskarförbund. Föreningarna räknas upp landskapsvis, från söder till norr.
Socknar och härader De östgötska socknarnas häradstillhörighet av Christer Gustavsson
SOFI:s dialektkarta & sägner  
SOFI:s ortnamnsregister
Institutet för språk och folkminnen
Stockholms Universitet (kartor) Ekonomiska kartor före 1930 där Östgötska härader finns med. En av möjligheterna du ges är att via en kmz-fil öppna kartorna i Google Earth.
Svenska Adelns Ättartavlor Utgivna av Gabriel Anrep.
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) En del av Riksarkivet. Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (maj 2019) omfattar A-Swensson. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.
Sveriges länskartor Sveriges länskartor är en gemensam karttjänst för  Sveriges länsstyrelser. Kartorna innehåller bland annat allmän information om riksintressen, skyddad natur och ett urval av sevärdheter i länen.
Svenskt porträttgalleri Den här sidan har tagits fram i samarbete med Omar Henriksson, skapare av Facebook-gruppen Svenskt Porträttarkiv. Syftet med sajten är att göra Omars arbete med porträttinskanning sökbart med möjligheten att utöka information kring varje porträtt med standardiserad fakta.
Tåby socken med omnejd

En hembygdssida om Tåby på Vikbolandet med omnejd! www.vikbolandet.net online redan 2005 och sedan 2018 en del av www.vikbolandet.eu

Wiki-Rötter Släktforskarnas egen encyklopedi
Vigda i Vifolka härad -1800 Henrik Moséns sammanställning från socknarna Herrberga, Normlösa, Sya, Veta, Viby, Västerlösa och Östra Tollstad
Vifolka härads dombok Henrik Moséns register 1599-1620
Visual Arkiv Här kan du söka i arkivförteckningar.
Vårdnäs socken Maud Lindbergs avskrifter
Ödeshögs Hembygdsbok Digital hembygdsbok med bilder, filmer m.m.
ÖLFA, Östergötlands Arkivförbund Information och databas om enskilda arkiv t.ex. föreningsarkiv, företagsarkiv, gårds- och byarkiv mm.
Östergötlands Hembygdsförbund Här hittar du hemsidor till hemsybygdsföreningar i Östergötland.
Östergötlands kyrkböcker Databasen består av husförhörslängder, födelse- och dödböcker, vigsellängd sam in- och utflyttningslängd för följande församlingar i Östergötlands län: Askeby, Björsäter, Gammalkil, Grebo, Kaga, Kärna, Landeryd, Ledberg, Linköpings Domkyrko, Ljung, Nykil, Rapperstad, Rystad, Sjögestad, Skeda, Slaka, Stjärnorp, S:t Lars, Svinstad (Bankekind), Törnevalla, Vårdsberg, Värna, Vikingstad, Vist, Vreta Kloster, Åtvidaberg samt Örtomta. Beroende på församling kan åren kyrkböckerna omfattar variera något beroende på källmaterialet men täcker i stort perioden 1629–1896.
Östergötlands länslasaretts sjukhusrullor Länslasarettets sjukhusrullor omfattar perioden 1839–1895
Östergötlands Vallongille Östergötlands Vallongille bildades i Finspång den 27 mars 1999. Dess syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt landskaps ekonomiska och kulturella liv samt stödja forskningen inom detta område. Föreningen skall även samla ättlingar till de ursprungliga vallonerna till olika former av samvaro, medverka till bevarandet av minnena av vallonsk kultur i vårt landskap och skapa levande kontakt med människor, myndigheter och institutioner i Östergötland.
Östgötars Minne Biografiska anteckningar om studerande Östgötar i Uppsala 1595-1900 av K.G.Odén
Östra Husby socken vigda 1633-1700 Magnus Arnérs register
Östra Husby socken döda 1639-1700 Magnus Arnérs register

Medlemmars hemsidor

Håkan Asmundssons hemsida Anor från Östergötland, Småland och Skåne i första hand. Länkar till bra information om emigrantforskning.
Barbro Behrendtz hemsida Anor från Östergötland, Småland och Närke.
Christer Gustavsson (ur funktion) Mina anor är från Östergötland och Småland. Ett flertal östgötasocknar i Västra Östergötland finns representerade och i Småland rör det främst om de nordvästra delarna som gränsar till Holaveden. Dessutom hembygdsforskar jag i Skeppsås och Älvestad.
Maud Lindebergs hemsida Källor till forskning i släkt- och lokalhistoria. Avskrifter av olika källor angående Vårdnäs socken.
Ola Lönnqvist

Om släktforskning, Söderköpings lokalhistoria, teater mm.

Henrik Moséns hemsida Här finns en del uppgifter om min egen släkt från Östergötland, Dalsland, Värmland, Skåne, Öland och Gotland. Man kan dock hitta avskrifter av vigselböcker för olika socknar i Vifolka härad mm.
Gunvor Waller Jag har en hemsida där jag skriver om Östergötland, Värmland, Skåne och lite annat. Där finns antavlor, berättelser om förfäder och deras tid samt reseberättelser i släktens spår.

Länklistan senast uppdaterad 2021-02-25