NYBÖRJARKURSER I SLÄKTFORSKNING

Intresset för kurser i släktforskning är stort. ÖGF
anordnar vår- och höstterminerna kurser.

Höstterminen 2021.
ÖGF erbjuder en nybörjarkurs i släktforskning.
Vi träffas i lokalen Bandygränd 2, Ektorp, Norrköping
6 gånger med början 12/10 kl. 18.00--20.30. Antalet
deltagare är maximerat.
Kostnad: 500 kr.

Anmälan till Tony Thörnvall på e-post: anm.norrkoping@ogf.info
I ämnesraden skriver du kursens namn och i mejlet namn och adress, personnummer,
telefon och den mejladress du nås på.                                   

Du kan också anmäla dig på telefon 0708 16 68 01.

Du kommer att få en kursbekräftelse på mejl från vår kurskoordinator.

Kursavgiften betalas efter att du erhållit kursbekräftelse till vår kassör Håkan Asmundsson
och ÖGFs Bankgiro 5045-6292. Glöm inte att skriva ditt namn och vilken kurs du skall delta i
.

 

2021-09-29