ÖGF sätter fokus på soldaten!

Du ÖGF-medlem som forskar på soldater, ryttare och båtsmän!

Vill du hjälpa till?

Som vår ordförande skrev i förra numret av ÖGF-Lövet har ÖGF
tagit över huvudansvaret för Östergötlands Soldatregister från Garnisonsmuseet i Linköping.

Vi vill gärna ha din hjälp med att utöka och komplettera registret!

Du som har soldater i din forskning får gärna bidra med de uppgifter du har.
   Du kan jobba hemifrån genom att fylla i en blankett för varje soldat
               (digitalt eller på papper) som ÖGF ska ta fram.

Du som har intresse och möjlighet kan även komma till våra träffar i cirkelform i Norrköping och
Linköping, ungefär en gång i månaden. Där kommer vi att hjälpas åt med att läsa svårtydd text m.m.

Projektet startar med möten i höst i Norrköping resp. Linköping.

Tid och plats meddelas i nästa nummer av ÖGF-Lövet.

Har du några frågor så hör av dig på e-post

info@ogf.info