ÖGFs styrelse och funktionärer 2021

Styrelsen
Ordförande       Kristina Edström 0705-10 38 45
Vice ordförande Göran Thorén 013-14 41 29
Sekreterare      Barbro Behrendtz 013-664 21
Kassör             Håkan Asmundsson 0708-65 29 96
Ledamot          Ingvar Belkert 0706-02 44 41
Ledamot          Conny Dahlberg 0702-19 74 56
Ledamot          Tor-Leif Björklund 0768-13 03 87
Ledamot          Ulla Fjellström 0702-35 34 24
Ledamot          Gunnel Karlsson 011-588 06

Suppleant        Örjan Furubjelke 0703-095058
Suppleant        Marianne Rönnersten 0706-01 03 13
Suppleant        Ulf Samuelsson 0705-610522
 

Lokalansvariga
Bandygränd 2, Norrköping: Tony Thörnvall 0708-16 68 01
Forskarstugan, Gamla Linköping: Gunnar Nilzon 0702-03 65 76

Medlemsfrågor/adressändringar
Håkan Asmundsson 0708-65 29 96

ÖGF-Lövet
Ansvarig utgivare Kristina Edström 0705-10 38 45
Redaktör Hans Egeskog 0480-146 55

Redaktionskommitté:
Barbro Behrendtz 013-664 21
Ingvar Belkert 0706-02 44 41
Kristina Edström 0705-10 38 45
Göran Thorén 013-14 41 29

Östgötarötter / hemsidan
Webbansvarig Barbro Behrendtz 013-664 21

Revisorer
Revisor Freddie Hallberg 0735-42 64 84 (
sammankallande)
Revisor Michael Hammerman 0768-93 74 53
Suppleant Leif Norén 0708-04 84 83
Suppleant Lisbet Paulsson 0125-50237

Valnämnd
Vakant (
tillsätts av styrelsen enligt beslut vid årsmötet 20210320)

Föreningens stadgar (öppnas i nytt fönster)

2021-03-28