ÖGFs styrelse och funktionärer 2019

Styrelsen
Ordförande       Kristina Edström 0705-10 38 45
Vice ordförande Göran Thorén 013-14 41 29
Sekreterare      Barbro Behrendtz 013-664 21
Kassör             Håkan Asmundsson 0708-65 29 96
Ledamot          Håkan Asplund 0733-88 52 76
Ledamot          Ingvar Belkert 0706-02 44 41
Ledamot          Tor-Leif Björklund 0768-13 03 87
Ledamot          Ulla Fjellström 0702-35 34 24
Ledamot          Gunnel Karlsson 011-588 06

Suppleant        Conny Dahlberg 0702-19 74 56
Suppleant        Ingrid Gustafsson 0738-05 52 89
Suppleant        Anna de la Motte 0768-8166618

Medlemsfrågor/adressändringar
Håkan Asmundsson 0708-65 29 96

ÖGF-Lövet
Ansvarig utgivare Kristina Edström 0705-10 38 45
Redaktör Hans Egeskog 0480-146 55

Redaktionskommitté:
Håkan Asplund 0733-88 52 76
Barbro Behrendtz 013-664 21
Kristina Edström 0705-10 38 45
Göran Thorén 013-14 41 29

Östgötarötter / hemsidan
Webbansvarig Barbro Behrendtz 013-664 21

Revisorer
Revisor Freddie Hallberg 0735-42 64 84 (
sammankallande)
Revisor Bodil Halldin 0704-13 40 92
Suppleant Gilbert Claughton-Wallin 013-31 50 40
Suppleant Michael Hammerman 0768-937 453

Valnämnd
Tony Thörnvall, (
sammankallande) 0708-16 68 01
Gun-Britt Skill 0123-20882
Nils-Göran Tillgren 0702-39 96 23
 

Föreningens stadgar (öppnas i nytt fönster)

2019-11-01