Årsmötet hölls lördagen den 23/3. Det var en trevlig tillställning med ett stort antal deltagare. Sedvanliga mötesförhandlingar gicks igenom bland val av styrelse och andra förtroendeposter, behandling av inkomna motioner mm.

De avgående styrelsemedlemmarna Håkan Asmundsson och Barbro Behrendtz utsågs till hedersmedlemmar som tack för långt och troget arbete för ÖGF.

Ni kan se den nya styrelsens sammansättning ¦HÄR¦