Här finns tips för forskning i Östergötland. Fler hittar du på länksidan

Efterlysningar För att nå flest antal läsare och möjlighet till svar rekommenderas Anbytarforum, Östergötland.
Här hittar du länk till det gamla Anbytarforum för att läsa äldre inlägg.
Faktabank. Nättidningen Rötter hos Sveriges Släktforskarförbund har har en användbar faktabank.
Hur hittar jag mina rötter? (PDF-dokument). Detta är en kort handledning avsedd för dig som tänker börja söka efter dina förfäder och göra en resa tillbaka i tiden –
en spännande resa i historien där du kan lära känna platser och miljöer i vilka dina förfäder har levat och verkat.
Hur hittar jag mitt torp i arkiven?
(PDF-dokument).
Landsarkivets i Uppsala Småskriftserie nr 2.
Kyrkoarkiven i Östergötland. En förteckning med länkar till Nationell Arkivdatabas (NAD).
Norrköping. Hjälp att hitta rätt i staden och en karta från 1908.
Ortnamn. Ortnamn i några av Östergötlands härader.
Rosenberg. Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, utgavs 1882-83.
Socknar och härader. En förteckning där du hittar socknarna i Östergötland och häradstillhörigheten.
Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande Östgötar i Uppsala 1595-1900 av K.G.Odén
Sidan skapad 2020-04-26 Sidan reviderad 2023-06-14