Andrew Peterson Sällskapet Om verklighetens Karl Oskar – emigranten från Ydre som skrev in sig i litteraturhistoriet.
Arkiv och bibliotek Östergötlands museum: Bibliotekets boksamling har byggts upp under nästan 100 år och är en fantastisk tillgång för forskning.
Arkivet innehåller handlingar från 1600-talet fram till idag och har också samlats in under många år.
Avrättade i Östergötland En databas med uppgifter om avrättningar i Norden. År 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige i fredstid. Men fram till början av 1800-talet hade döden varit en relativt vanlig bestraffning för grövre brott. 1734 års lag stadgade dödsstraff för inte mindre än 68 olika gärningar. Åtskilliga tusen personer har under århundradena avrättats i Sverige, flertalet genom halshuggning.I den här databasen samlar vi – Rötters användare – uppgifter om dokumenterade avrättningar. Läs mer om databasen Avrättades bakgrund (alltså inte dödsdomar).
Bergstingsprotokoll för Åtvidaberg Linköping University Electronic Press. Landsarkivet i Vadstena, Bergstingsprotokoll, Åtvidaberg, Östergötland, s1788–1851, volymerna AIbi:2-–8.
Bild Linköping Bilddatabas med Linköpingsmotiv. Motiv från slutet av 1800-talet fram till idag visar svunna miljöer och ger en inblick i hur Linköping har förändrats.
Brukskultur Åtvidaberg Förenings-, företags- gårds- och personarkiv samt övriga arkiv och samlingar från Åtvidabergsbygden.
OBS! Sidan är under uppdatering.
Böteslängder Linköpings och Norrköpings böteslängder har registrerats: Linköpings rådstuvurätt och magistrat, domböcker 1800–1849; Norrköpings rådhusrätt och magistrat, domböcker i brottmål 1858–1894 och saköreslängderna 1853-1898. Domböcker för brottmål, perioden 1850–-1900.
Centrala Soldatregistret Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret.
DIS-Filbyter, regionförening Föreningen DIS lokala förening i Östergötland och södra Södermanland.
Emigrantbrev, Kinda Läs emigrantbreven i brevdatabasen hos SVAR (sökbara register/brevdatabasen) där du kan söka gratis.
Familia. Familia – hitta dina rötter i kyrkböckerna. Ny 2023-07-11.
Flygfotohistoria Gamla flygfoton från hembygden, lantgårdar, torp, villor, herresäten, egnahem, kyrkor mm från 1950-talet.
Fångrullor Linköpings kronohäkte (1806-1892), Norrköpings fångvårdsanstalt (1826-1886),
Norrköpings spinnhus (1814-1920).
Föreningen DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kansliet och en forskarstuga ligger i Gamla Linköping.
Föreningen Gamla Norrköping Föreningen Gamla Norrköping bildades den 8 januari 1930 och har som sitt motto ”Bevara stadens årsringar”. Föreningen har genom åren utgivit ett stort antal böcker och skrifter som på varierande sätt belyser och kommenterar Norrköpings historia, arkitektur, stadsbyggnad etc. försett ett stort antal byggnader av historiskt intresse med informationsskyltar och uppgifter om byggnadsår remissvägen avgett yttranden i stadsmiljöfrågor.
Gamla gruvkartor I det här gruvkarteregistret finns gruvkartor från mitten av 1800-talet och framåt.
Genealogiska Föreningen GF är en nationell förening där medlemmarna ägnat sig åt släktforskning sedan 1933! Ny 2023-11-14.
Gusums socken Torsten Ståhls register hos Släktdata.
Göta Kanal Dess historia.
Göta och Trollhätte kanal Göta och Trollhätte kanals bibliografiska databas
Häfla hammarsmedja Häfla Hammar Smedja är ett industriellt minnesmärke över svensk järnhantering från 1600-tal fram till 1900-talet. Hammarsmedjan var i drift i 242 år mellan 1682 och 1924.
Kindabild Ca. 15.500 nya bilder och baksideslappar från 1930, 40-, 50- och 60- talet tillgängliga i vår databas.
Krigsarkivets kartor Krigsarkivet räknar sina anor från 1805 och var från början framför allt ett militärt kartarkiv. För en del städer finns här de äldsta planer som överhuvudtaget existerar. Samlingen av utländska kartor är unik i Sverige.
Landsarkivet Vadstena Arkivmyndighet för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.
Linköpings historia Linköpings historia har de senaste åren tillförts en stor mängd nya kunskaper.  Arkeologiskaundersökningar, historisk forskning och ett ökat samarbete mellan olika intressenter har bidragit till en förändrad syn på historien. Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats av Linköpings universitet och Östergötlands museum. Leta tiden och fynden utmed tidslinjen. Läs om olika tidsperioder och se på bilder och kartor.
Linköpings stad Läs om stadens fastighetsindelning före år 1930.
Linköpings Stadsarkiv Linköpings stadsarkiv är den kommunala arkivmyndighetens (kommunstyrelsen) verkställighetsorgan och depå. Huvuduppgifterna är att förvara, vårda och tillhandahålla de till stadsarkivet avlämnade kommunala arkiven och att verkställa arkivmyndighetens tillsyn. Kommunens arkivverksamhet regleras av ett arkivreglemente och till detta knutna föreskrifter.
Medicinhistoriska databasen Medicinhistoriska databasen är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, ArkivData i Norrköping samt
Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.
Memmingsforskarna Memmingsforskarna. Föreningen för släkt och lokalhistoria med säte i Skärblacka. Ny  2023-09-26.
Norrköpings gatunamn Böcker om Norrköpings gatunamn.
Norrköpings Poliskammare Norrköpings poliskammare omfattar perioden 1874–1888. Linköping University Electronic Press.
Norrköpings Stadsarkiv Stadsarkivet förvarar arkiven från cirka 1500 olika arkivbildare. Arkiven kommer från Norrköpings kommunmed föregångare, företag, föreningar och privatpersoner.
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening Kanske släktforskar du redan? Oavsett vilket så är du varmt välkommen till oss i Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening (NOSFF). Ny 2024-02-05.
Nättidningen Rötter Sveriges Släktforskarförbund
Ringarums socken Torsten Ståhls register hos Släktdata
Rökstenen Rökstenen ristades på 800 talet e Kr. Senare forskning kan tyda på att den ristades tidigare än så. Det man vet är att den ristades mer än ett århundrade innan den verkliga runstensperioden började.
Släktforskarföreningar Adresser och länkar till de 162 släktforskarföreningar som är medlemmar i Sveriges Släktforskarförbund. Föreningarna räknas upp landskapsvis, från söder till norr.
Socknar och härader De östgötska socknarnas häradstillhörighet av Christer Gustavsson.
Institutet för språk och folkminnen Isof är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige.
SOFI:s ortnamnsregister Institutet för språk och folkminnen.
Svenska Adelns Ättartavlor Utgivna av Gabriel Anrep.
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (maj 2019) omfattar A-Swensson. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.
Sveriges länskartor Sveriges länskartor är en gemensam karttjänst för Sveriges länsstyrelser. Kartorna innehåller bland annat allmän information om riksintressen, skyddad natur och ett urval av sevärdheter i länen.
Svenskt porträttgalleri Den här sidan har tagits fram i samarbete med Omar Henriksson, skapare av Facebook-gruppen Svenskt Porträttarkiv. Syftet med sajten är att göra Omars arbete med porträttinskanning sökbart med möjligheten att utöka information kring varje porträtt med standardiserad fakta.
Topotek Õstergötland. Regionarkivets spännande bilder hos ”Topotek” är en webbplas för vårt kulturarv bestående av topografiska bilder och dokument – helt enkelt en samlingsplats för våra minnen. Ny 2023-08-08.
Tåby socken med omnejd En hembygdssida om Tåby på Vikbolandet med omnejd! www.vikbolandet.net online redan 2005 och sedan 2018 en del av www.vikbolandet.eu.
Wiki-Rötter Släktforskarnas egen encyklopedi.
Visual Arkiv Här kan du söka i arkivförteckningar.
Vårdnäs socken Maud Lindbergs avskrifter.
Ödeshögs Hembygdsbok Digital hembygdsbok med bilder, filmer m.m.
ÖLFA, Östergötlands Arkivförbund Information och databas om enskilda arkiv t.ex. föreningsarkiv, företagsarkiv, gårds- och byarkiv mm.
Östergötlands Hembygdsförbund Här hittar du hemsidor till hembygdsföreningar i Östergötland.
Östergötlands kyrkböcker Databasen består av husförhörslängder, födelse- och dödböcker, vigsellängd sam in- och utflyttningslängd för följande församlingar i Östergötlands län: Askeby, Björsäter, Gammalkil, Grebo,Kaga, Kärna, Landeryd, Ledberg, Linköpings Domkyrko, Ljung, Nykil, Rapperstad, Rystad, Sjögestad, Skeda, Slaka, Stjärnorp, S:t Lars, Svinstad (Bankekind), Törnevalla, Vårdsberg, Värna, Vikingstad, Vist, Vreta Kloster, Åtvidaberg samt Örtomta. Beroende på församling kan åren kyrkböckerna omfattar variera något beroende på källmaterialet men täcker i stort perioden 1629–1896.
Östergötlands länslasaretts sjukhusrullor Länslasarettets sjukhusrullor omfattar perioden 1839–1895.
Östergötlands Vallongille Östergötlands Vallongille bildades i Finspång den 27 mars 1999. Dess syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt landskaps ekonomiska och kulturella liv samt stödja forskningen inom detta område. Föreningen skall även samla ättlingar till de ursprungliga vallonerna till olika former av samvaro, medverka till bevarandet av minnena av vallonsk kultur i vårt landskap och skapa levande kontakt med människor, myndigheter och institutioner i Östergötland.
Östgötska fastebrev Den här hemsidan är en förteckning av gamla fastebrev och följden av en nyfikenhet av att veta mer om vad som bevarats. Förhoppningsvis ska den underlätta för alla som släktforskar i Östergötland med ett särskilt intresse för en tidsålder då arkivmaterialet är magert genom att förenkla vägen till en källa som kan vara svår att hitta, alltså fastebreven. Ny 2024-02-05.
Östgötars Minne Biografiska anteckningar om studerande Östgötar i Uppsala 1595-1900 av K.G.Odén
Östra Husby socken döda 1639-1700 Magnus Arnérs register.Medlemmars hemsidor
Håkan Asmundssons hemsida Anor från Östergötland, Småland och Skåne i första hand. Länkar till bra information om emigrantforskning.
Barbro Behrendtz hemsida Anor från Östergötland, Småland och Närke.
Maud Lindebergs hemsida Källor till forskning i släkt- och lokalhistoria. Avskrifter av olika källor angående Vårdnäs socken.
Ola Lönnqvist Om släktforskning, Söderköpings lokalhistoria, teater mm.
Henrik Moséns hemsida Här finns en del uppgifter om min egen släkt från Östergötland, Dalsland, Värmland, Skåne, Öland och Gotland. Man kan dock hitta avskrifter av vigselböcker för olika socknar i Vifolka härad mm.
Gunvor Waller Jag har en hemsida där jag skriver om Östergötland, Värmland, Skåne och lite annat. Där finns antavlor,
berättelser om förfäder och deras tid samt reseberättelser i släktens spår.

Länklistan senast uppdaterad 2024-01-15.