Norrköping

Efter den stora stadsbranden 1655 ritades Norrköpings stadsbild om. Den medeltida gatudragningen
”förvandlades” till fyrkantiga kvadrater. Huvudgatan är Drottninggatan (efter Drottning Kristina, som
fick skattepengar fr Norrköping efter sin abdikering). Längs Drottninggatan låg de tre kyrkorna
Hedvig (Tyska), Sankt Olai stadskyrkan och Sankt Johannes landskyrkan (idag Hörsalen). De som
arbetade vid bruket (Holmen) tillhörde oftast ”Tyskan” eller Sankt Johannes.

Fram till ca 1885
Stadens fyra stadsdelar kallas kvarter. Strands-, Dals-, Bergs- och Nordan kvarteren (som i sin tur
delades upp i 3 brandmästarskap).

Kvarteren delades upp i kvadrater (som i andra städer kallas kvarter).

Sankt Olai var stadsförsamlingen.

Hedvig (Tyska) var en icke territoriell församling dvs. grannar kan tillhöra de olika församlingarna.
Vid flyttar inom församlingen – t.ex. S 27  = Strandkvarteret sidan 27 etc.

Efter delningen ca 1885

Sankt Olai var stadsförsamlingen men delades upp geografiskt. Till Sankt Olai hörde efter 1885 i
stora drag Dals- och Bergskvarteren + Nya staden (delar av Sankt Johannes landsförsamlingen).

Hedvig (Tyska) fick geografisk indelning och bestod ungefär av Nordan kvarterets 3:e brandmästarskap
+ Strandvarteret.

Nybildade Norra Församlingen (Matteus) bestod ungefär av Nordan kvarterets 1:a och 2:a brandmästarskap.

Eftersom har församlingarnas gränser ändrats, t.ex 1916 då Östra Eneby inkorporerades i
Norrköpings stad och 1936 då Borgs Municipalsamhälle (Kneippen) blev en stadsdel.

Karta över Norrköping 1908. Klicka för förstoring