Östgöta Genealogiska Förening är en regional släktforskarförening för dig som forskar i och om Östergötland.

Föreningen bildades 1950 men efter ett par års verksamhet föll föreningen i dvala för att inte vakna upp igen förrän 1979.

Verksamheten är koncentrerad till de två storstäderna Linköping och Norrköping där ÖGF har egna lokaler med omfattande bibliotek som står till medlemmarnas förfogande under lokalernas öppettider.


Henric Sollbe