Avskrifter/register

Till registren
Trots att det under senare år blivit allt lättare att ta del av det material som utgör 
grunden för all släktforskning "kyrkböckerna" genom den pågående digitaliseringen 
och presentationen på olika betalsajter och hemsidor, är det många forskare som 
ägnar sig åt att lägga upp register eller göra avskrifter av detta material. 

De flesta gör det kanske för att underlätta för sig själv i den egna forskningen. 
Men den här typen av avskrifter kan ju även komma andra till del. 

Även jag har samlat på mig en hel del avskrifter och register inom det område där 
jag forskar mest intensivt, främst socknarna i Göstrings härad i Östergötland och 
Norra Vedbo härad i Småland. Några av dessa avskrifter, Malexander sockens 
födelse-, vigsel- och dödböcker från 1633 till 1744 [Malexander C:1], har i många 
år funnits tillgängliga på Rötter. Avskrifterna gjorde jag för över 20 år sedan från 
kladdiga papperskopior av de svartvita mormonfilmerna från 1950-talet.

Det säger sig självt att kvalitén på de avskrifterna lämnade en del övrigt att önska. 
Så nu har jag tagit mig för att via mitt abonnemang på Arkiv Digital läsa om och 
komplettera mina gamla avskrifter. Det är dessa "nytolkningar" som jag nu ställt till 
ÖGF:s förfogande för publicering på föreningens hemsida.

Det är viktigt att påpeka att föreliggande avskrifter är just avskrifter, och inte kan 
tas för original. Det är mina tolkningar av vad som står på sidorna under drygt 100 år i 
Malexanders äldsta kyrkbok. Men förhoppningsvis kan dessa avskrifter vara till hjälp för 
dig som har anor i Malexander under den aktuella tiden. Hittar du skrivfel eller andra 
konstigheter är jag tacksam om du hör av dig via mejl till mig.

Kanske har du själv gjort liknande avskrifter eller register för andra socknar eller områden 
i Östergötland. Skulle du vilja ställa dem till ÖGF:s förfogande, eller vill du tipsa om adressen 
till en hemsida där de finns upplagda? Kontakta då webbansvarig.

Hans Egeskog
Hans Egeskog är utbildad journalist och har jobbat på TT i Göteborg, Skaraborgs Läns Tidning i Skara, Norrköpings Tidningar samt
Östra Småland i Kalmar. Sedan 1987 är han  redaktör för Östgöta Genealogiska Förenings medlemsblad ÖGF-Lövet och blev 2010 hedersmedlem i föreningen. Åren 2002-2007 var han också redaktör för Sveriges Släktforskarförbunds tidskrift Släkthistoriskt Forum.