2017-10-16
Bokhandel
 

CD-skivor och häften kan köpas genom besök i föreningens lokaler eller genom
beställning via föreningens bankgiro (se närmare vid varje produkt).

Nyhet!!

Östgötska antavlor 6
häfte utgivet 2017 och innehåller antavlorna nr 73,79,83-91,
vilka tidigare varit publicerade i ÖGF-Lövet 2005-2011. Samtliga
sedan första publiceringen tillförda rättelser och kompletteringar.
Vidare har en kompletterande översyn gjorts under redigeringen
av detta häfte. Häftet är försett med ortregister.

Redaktör har varit Bo Peter Persson. Innehållsförteckning.
Häfte 6 finns att köpa i föreningslokalerna tidigast vecka 36/2017 till en
kostnad av 130 kr styck. Beställning kan också göras genom insättning
av 160 kr (inkluderar porto och emballage) till föreningens bankgiro 5045-6292.
Märk talongen med "ÖA6". Leverans sker då med post. Glöm inte namn och
adress på talongen.


Östgötska antavlor 6 på CD-skiva (sökbar) kostar vid köp i föreningens
lokaler 130 kr och vid insättning på bankgiro 5045-6292 med leverans
via post 160 kr.Vill du hellre köpa ett USB-minne (sökbart) med Östgötska antavlor 6 blir kostaden i
föreningens lokaler 150 kr och vid insättning på bankgiro 5045-6292 med leverans via
post 180 kr.


Västra Harg
CD Västra HargVästra Hargs kyrkoarkiv utplånades vid en brand 1797. Denna
CD är framtagen för att i någon mån kompensera bristen genom
material från ersättningskällor.
Materialet har sammanställts av Maud Lindeberg, mångårig
ÖGF-medlem och släktforskare, journalist och informatör samt flitig
medarbetare i föreningens tidskrift ÖGF-Lövet.
CD:n innehåller bland annat avskrifter av samtliga tillgängliga mantalslängder
för Västra Harg 1642
1800, en avskrift av första husförhörslängden 18001809
med ett nyskapat ortregister, soldater och ryttare från generalmösterrullorna,
ett register över bouppteckningar, samt mycket annat.

CD-skivan går att beställa genom betalning till föreningens bankgiro
5045-6292 och kostar 225 kr inklusive porto och emballage.
Ange ditt namn och adress tydligt på talongen.

Boupptecknings ingresser på cd (pdf).

BouppteckningsingresserDet är föreningens medlem Mari-Anne Olssons förträffliga
avskrifter från de östgötska häraderna samt Tjust i Norra
Kalmar län som blivit inskannade. Ingresserna har i många
år funnits i pappersform. I och med utgivningen på cd blir
materialet tillgängligt för alla med östgötarötter som inte
haft möjligheten att läsa i pärmarna i våra lokaler.
Tidsperioden för ingresserna är varierande från 1700-talets
början och/eller mitt fram till cirka 1835. Tre härader finns avskrivna även för
åren 1836
1850, Hammarkind (nr 31), Kinda (nr 13) och Skärkind (nr 32).
Priser och hur du köper hittar du här bouppteckningsingresser
Information om socknar och härader kan du hitta här socknar och härader
Exempel på hur en registersida och en sida av ingresserna ser ut.ÖGF-Lövet på cd (pdf)

ÖGF-Lövet cd1ÖGF-Lövet cd2
Lagom till årsmötet 2008 i Kisa blev den första CDn
med äldre ÖGF-Lövet klar. Föreningen kunde där
presentera den första CDn med ÖGF-Lövets 10
första år 1984
1993 med nr 1-35. De första numren
har skannats manuellt och den utveckling som ägt
rum med tidningen är markant, från de första bladen på två sidor till senare
nummer med upp till 24 sidor. Från nummer 29 presenteras de första antavlorna.


2013 kom den tredje skivan med åren 2001
2009 nr 67-99.

 

CD-skivan Nr 1 ÖGF-Lövet Nr 1-35
CD-skivan Nr 2 ÖGF-Lövet Nr 36-66
CD-skivan Nr 3 ÖGF-Lövet Nr 67-99

CD-skivorna säljs i ÖGFs föreningslokaler och kostar 95 kr/st, 150 kr för två och för alla tre 225 kr.
De går också att beställa genom att betala in till föreningens bankgiro 5045-6292.
Då tillkommer kostnad för porto och emballage med 25 kr.
Ange ditt namn och adress tydligt på talongen.

CD-skivan Kinda Dödbok 19301970 (slutsåld)


Östgötska Antavlor

Östgötska antavlor 1 Östgötska antavlor 2 Östgötska antavlor 3  
                                Slutsålda


Östgötska antavlor 4Östgötska antavlor 4
häfte utgivet 2009 och innehåller antavlorna nr 49-65, vilka tidigare
varit publicerade i ÖGF-Lövet under åren 2001
2004. Samtliga sedan första publiceringen
tillförda rättelser och kompletteringar har inarbetats i antavlorna. Vidare har en
kompletterande översyn gjorts under redigeringen av detta häfte. Häftet är försett med
ortregister.
Redaktör har varit Bo Peter Persson. Innehållsförteckning.


         SlutsåltÖstgötska antavlor 5Östgötska antavlor 5
häfte utgivet 2010 och innehåller antavlorna nr 66-82, vilka tidigare
varit publicerade i ÖGF-Lövet under åren 2004
2006. Samtliga sedan första publiceringen
tillförda rättelser och kompletteringar har inarbetats i antavlorna. Vidare har en
kompletterande översyn gjorts under redigeringen av detta häfte. Häftet är försett med
ortregister.
Redaktör har varit Bo Peter Persson. Innehållsförteckning.

Häfte 5 finns att köpa i föreningslokalerna till en kostnad av 125 kr styck. Beställning kan också
göras genom insättning av 155 kr (inkluderar porto) till föreningens bankgiro 5045-6292.
Märk talongen med "ÖA 5". Leverans sker då med post. Glöm inte namn och adress på talongen.

 

Du kan även köpa Östgötska antavlor 4 och 5 på CD (sökbar). Priset är 125 kr styck och finns att köpa i
våra föreningslokaler eller genom insättning av 155 kr per styck (inkluderar porto) till föreningens bankgiro 5045-6292.
Glöm inte märka talongen med ÖA4-cd alternativ ÖA5-cd inklusive ditt namn och adress. Leverans kommer så med post.

2021-04-04