Forskningstips

Här finns tips för forskning i Östergötland. Fler hittar du på länksidan.Efterlysningar: För att nå flest antal läsare och möjlighet till svar rekommenderas Anbytarforum, Östergötland.
                    Här hittar du länk till det gamla Anbytarforum för att läsa äldre inlägg

Faktabank: Nättidningen Rötter hos Sveriges Släktforskarförbund har har en användbar faktabank.

Hur hittar jag mina rötter? (pdf)

Hur hittar jag mitt torp i arkiven; Landsarkivets i Uppsala Småskriftserie nr 2.

Kyrkoarkiven i Östergötland: En förteckning med länkar till Nationell Arkivdatabas (NAD).

Norrköping; Hjälp att hitta rätt i staden och en karta från 1908.

Ortnamn i några av Östergötlands härader.

Rosenberg; Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, utgavs 1882-83.

Socknar och härader: En förteckning där du hittar socknarna i Östergötland och häradstillhörigheten.

Östgötars minne: Biografiska anteckningar om studerande Östgötar i Uppsala 1595-1900 av K.G.Odén
.


2020-04-26