NYBÖRJARKURSER I SLÄKTFORSKNING

Intresset för kurser i släktforskning är stort. ÖGF
anordnar vår- och höstterminerna kurser.

Vi anordnar 1 nybörjarkurs i Linköping  inställd under våren och 2 i Norrköping. Läs under program.
 

2023-02-02