Innehållsförteckning

Antavlor                                                                                                                            Sida

ÖA 73 Anor för Anna Lovisa Vesterberg. Av Lena Edenström ....................................................... 1

ÖA 79 Min antavla. Av Barbro Alf (†) ....................................................................................... 7

ÖA 83 Knut Gustafssons antavla. Av Christer Gustafsson .......................................................... 25

ÖA 84 Sigrid Axelssons antavla. Av Sylvia Carlsson .................................................................. 29

ÖA 85 Hanna Rylanders antavla. Av Ann-Mari Carlsson ............................................................. 34

ÖA 87 Pluras fars anor. Av John Sidén .................................................................................... 37

ÖA 88 Min fars anor. Av Sven Jansson .................................................................................... 45

ÖA 89 Antavla för Teodor Andersson Lundin. Av Hans Egeskog .................................................. 56

ÖA 90 Antavla från Vists socken med omnejd. Av Magnus Arnér ................................................. 58

ÖA 91 Jill Dutchers östgötska anor. Av Ann-Mari Carlsson .......................................................... 62

Not angående länsmannen och bergsfogden Olof i Sunkerstad och Boberg. Av Bo Peter Persson ...... 70

Anförd litteratur ..................................................................................................................  71

Ortregister .......................................................................................................................... 72