Här får du en ny chans att läsa tidigare publicerade artiklar.

Rapport från stämman i Borås 2019.

Rättelse ÖGF-Lövet nr 128. Läs mer.

Rapport från stämman i Halmstad 2017.

Rapport från förbundsstämman 2016

Maria Durling 1867-1950

Rapport från förbundsstämman 2015

Ättlingar till Petter Kindblom

Bevara sockenindelningen

...och än slank hon ner i diket!
Läs vad som hände i  Vårdnäs på 1600-talet.


Rapport från Släktforskardagarna i Norrköping 2011

Vinnare i jubileumstävlingen 2010

Annika Johanssons artikel (pdf) från ÖGF-Lövet nr 101

Ann-Mari Carlssons vinnande bidrag från ÖGF-Lövet nr 104 (förkortad)

Vad hände i Köping 2013
Läs om Kalle Bäcks föredrag och rapporten från stämman

Vad hände i Karlstad 2014

Släktgården ett modernt påfund, referat från föredrag.

2020-01-21