Släktforskningens dag flyttas

 

Släktforskningens dag som hittills arrangerats under mars månad skall i fortsättningen äga
rum i januari eller februari. Det beslutade en något oenig riksstämma efter en diskussion då
Sveriges släktforskarförbund avhöll sin årliga riksstämma i Halmstad i lördags.

 

Det beslutet var ett av få beslut där årets stämma inte var helt överens. De flesta övriga
besluten klubbades av den mycket erfarna ordföranden, Karin Starrin, f d landshövding i
Halland med mera.
Bakgrunden till beslutet om att flytta Släktforskningens dag var en motion från Nyköping-Oxelösunds
släktforskarförening. I sin motion påpekade man att avsikten med Släktforskningens dag är ett

marknadsföra släktforskning, berätta om föreningen och förhoppningsvis få nya medlemmar.
Många intresserade efterfrågar då en nybörjarkurs. Men i mars har halva terminen redan gått och
det är svårt för föreningarna att motivera den intresserade besökaren att vänta till september då
nästa termin brukar börja.

Om Släktforskningens dag däremot ligger i januari eller februari är möjligheten mycket större att
föreningarna kan erbjuda en nybörjarkurs i nära anslutning till Släktforskningens dag.

Så tyckte också en klar majoritet av stämmoombuden, även om några förordade både att behålla
mars eller att ha dagen i september. Så blev dock inte beslutet, utan motionen antogs.

 

Då det gäller valen till förbundsstyrelsen så gick stämman helt på valberedningens förslag, vilket
innebär att Carina Strömberg, Chris Bingefors och Hjördis Lundmark valdes om, medan Roger Lönnebjer,
Dalby, nyvaldes. Bland de kvarvarande i styrelsen finns ÖGF:s Bo Peter Persson.

 

Liksom de senaste åren föregicks stämman av en informationskonferens där nya riksarkivarien
Karin Åström Iko presenterade sig och sina visioner för Riksarkivet de närmaste åren. Därefter följde
en diskussion mellan Karin Åström Iko och Arkiv Digitals styrelseordförande Jan Aronson om vad som
väntar om regeringen beslutar att genomföra det som släktforskarrörelsen lobbat för i många år,
nämligen att det arkivmaterial som finns digitalt hos Riksarkivet/SVAR ska bli kostnadsfritt. Som det
nu är tar ju SVAR, liksom övriga aktörer på släktforskningsmarknaden, som till exempel Arkiv Digital och
Ancestry, betalt av användarna för att komma åt materialet. 

Jan Aronson och övriga kommersiella aktörer är oroliga för att benen slås undan för dem om allt SVARs
material i form av kyrkböcker, mantalslängder och mycket annat blir gratis tillgängligt.

Karin Åström Iko hade inte samma farhågor men inbjöd, liksom sin företrädare Björn Jordell, till samarbete
och smarta lösningar för att undvika dubbelarbete vilket förekommit tidigare.

Någon lösning fick inte frågan under diskussionen, och var inte heller att vänta, eftersom det är svårt att
angripa eventuella problem förrän regeringen fattat beslut i kärnfrågan, om det ska vara gratis att titta på
gamla handlingar eller om SVAR ska fortsätta ta betalt.

 

Ett annat inslag på informationskonferensen var Arkiv Digitals presentation av nyheter. De är många i samband
med årets släktforskardagar och omfattar bland annat påbörjad publicering av de flygbilder som AD förvärvade
tidigare i år. Läs mer om nyheterna på Arkiv Digitals hemsida arkivdigital.se

 

Mer om Släktforskardagarna i Halmstad kan du läsa i nästa nummer av ÖGF-Lövet.

 

Hans Egeskog

Riksarkivarien Karin Åström Iko, förbundsordförande Erland Ringborg
och Arkiv Digitals styrelseordförande Jan Aronson under diskussionen
om det framtida digitala släktforskarlandskapet.