ÖSTERGÖTLANDS SOLDATREGISTER

ÖGF har övertagit ansvaret för Östergötlands Soldatregister
sedan Garnisonsmuseet i Linköping blivit nerlagt.

Beroende på tillgången för just din soldat/ryttare/båtsman kan du
efter kontakt via e-post få dig tillsänt en Soldatakt eller Torpakt vilken
kostar 50 kr och betalas till ÖGFs bankgiro 5045-6292.

Information finns även på Centrala Soldatregistret.
 


*****************
 

Du ÖGF-medlem som forskar på soldater, ryttare och båtsmän!

Vill du hjälpa oss med att utöka och komplettera registret!
Du får gärna bidra med de uppgifter du har. Du kan jobba
hemifrån genom att fylla i en blankett för varje soldat
(digitalt eller på papper). Blanketten hittar du här.

Har du frågor, eller vill skicka in så gör du det till soldatuppgifter.

2020-02-14