ÖGFs styrelse och funktionärer 2024.

Styrelsen
Ordförande: Kristina Edström 070 - 5103845 kristina.edstrom59[a]telia.com
Vice ordförande: Göran Thorén 013 - 144129 goran.thoren[a]ogf.info
Sekreterare: Ingvar Belkert 070 - 6024441 ingvar.belkert[a]ogf.info
Kassör: Ulf Samuelsson 070 - 5610522 ulf.samuelsson[a]ogf.info
Ledamot: Klas Olsson 072 - 5709825 klas.olsson[a]ogf.info
Ledamot: Conny Dahlberg 070 - 2197456 conny.dahlberg[a]ogf.info
Ledamot: Ulla Fjellström 072 - 2530994 ulla.fjellstrom[a]ogf.info
Ledamot: Tony Thörnvall 070 - 8166801 tony.thornvall[a]ogf.info
Ledamot: Gun Fredriksson 072 - 3141602 gun.fredriksson[a]ogf.info
Suppleant: Christer Gustavsson 076 - 8284808 christer.gustavsson[a]ogf.info
Suppleant: Mats Kindahl 070 - 5982706 mats.kindahl[a]ogf.info
Suppleant: Ulla-Britt Stjärnström 070 - 6145067 ulla-britt.stjarnstrom[a]ogf.info

E-post: styrelsen[a]ogf.info Hela styrelsen.

Revisorer / Revisorsuppleanter
Revisor: Freddie Hallberg, Sammankallande
Revisor: Michael Hammerman
Suppleant: Leif Norén
Suppleant: Haine Svahn

Övrigt

Medlemsfrågor och adressändringar
Ansvarig: Ulf Samuelsson O70 - 5610522 ulf.samuelsson[a]ogf.info

Lokalansvariga
Norrköping: Tony Thörnvall 070 - 8166801 tony.thornvall[a]ogf.info
Linköping: Gunnar Nilzon 070 - 2036576 gunnar.nilzon[a]ogf.info

ÖGF-Lövet
Ansvarig utgivare, redaktör och redaktionskommittén redovisas/finns under fliken: ¦ÖGF-Lövet¦

Redaktör Hemsida
Ansvarig: Roland Fredriksson 070 - 5841602 roland.fredriksson[a]ogf.info

Valnämnd
Vakant (tillsätts av styrelsen enligt beslut vid årsmötet 2024-03-23).

Stadgar
Läs förenings stadgar genom att klicka "Här". (Öppnas i nytt fönster)

Reviderad: 2024-04-13
© Copyright ÖGF.