Vinnare i Jubileumstävlingen

Så har då slutligen pristagarna i ÖGFs jubileumstävling korats. Ett
stort tack till stadsarkivarie Bo Peter Persson för hans expertis och
nedlagda arbete på detta. Tack även till övriga inblandade.
Så här blev resultatet efter juryns genomgång av de inlämnade bidragen.

Kategori A.  Största antal anor födda eller boende i samma östgötska socken.

Första pris: Hans Runske, Huddinge.
Andra pris: Ulla Carlegrim Pousette, Älvsjö.
Tredje pris: Anna-Birgitta Hagberg, Söderköping.

Kategori B.  Största antal anor födda eller boende i samma östgötska härad.

Första pris: Ulla Carlegrim Pousette, Älvsjö.
Andra pris: Barbro Nordlöf, Trångsund.
Tredje pris: Ann-Kristin Eriksson, Linköping.

Kategori C.  Redovisa härstamning från en person som så tidigt som möjligt varit
verksam inom en av de  gamla östgötska städerna (Linköping, Norrköping, Söderköping,
Skänninge, Vadstena).

Första pris: Barbro Nordlöf, Trångsund.
Andra pris: Hans Runske, Huddinge.
Tredje pris: Christian Juliusson, Bryssel, Kristina Edström, Norrköping.

Kategori D. Redovisa östgötska anor för en i USA född ättling till östgötska emigranter.

Första pris: Ann-Mari Carlsson, Helsingborg.