ÖSTGÖTARÖTTER

Östgöta Genealogiska Förening

En regional släktforskarförening för dig som forskar i och om Östergötland

****************************************************************

Hej alla medlemmar!

Nu är ÖGF:s årsmöte avklarat och undertecknad fick fortsatt förtroende
att fortsätta arbeta som ordförande. Tack för det!

Det vore också mycket positivt att vi i ÖGF:s nya styrelse får hjälp och
stöttning av våra medlemmar.

Det finns många områden som vi tror att det kan finnas specialkunskaper inom
vår medlemskår. Känner Du att Du kan och vill hjälpa till? Hör av dig till
info@ogf.info

Önskar er alla en fortsatt trevlig vår!

 
Kristina Edström
Ordförande ÖGF

****************************************************************

Frågelåda

Som ett led i att arbeta digitalt öppnar vi omgående en frågelåda för medlemmarna i ÖGF.
Här kan du fråga det mesta som handlar om släktforskning. Kanske du "kört fast" och
behöver hjälp. Kanske vill du ha hjälp med att kontrollera en uppgift från någon CD/DVD-skiva,
hjälp att tyda något du hittat i arkiven. Några släktutredningar gör vi däremot inte utan
till frågelådan kan du ställa enstaka frågor.
Du får hjälp från duktiga släktforskare.

Mejla din fråga till: forskarsupport@ogf.info

Räkna med att det kan ta en till två veckor innan du har ett svar.