ÖSTGÖTARÖTTER

Östgöta Genealogiska Förening

En regional släktforskarförening för dig som forskar i och om Östergötland

*****************************************************************
 

ÖGF hösten 2020

Restriktioner för coronavirus Covid-19 är fortsatt oförändrat för oss i ÖGF och vi kan
fortfarande inte ha några fysiska möten, kurser eller forskning i våra lokaler.

Styrelsen som haft möten via nätet (Zoom) har beslutat att bilda en kursgrupp. Denna
grupp presenterar nedan vad de kommit fram till angående höstens aktiviteter, som
kommer att ske via dator.

Jag hoppas verkligen att vi så snart får möjlighet att ses fysiskt.

Kristina Edström
Ordförande ÖGF

****************************************************************

Frågelåda

Som ett led i att arbeta digitalt öppnar vi omgående en frågelåda för medlemmarna i ÖGF.
Här kan du fråga det mesta som handlar om släktforskning. Kanske du "kört fast" och
behöver hjälp. Kanske vill du ha hjälp med att kontrollera en uppgift från någon CD/DVD-skiva,
hjälp att tyda något du hittat i arkiven. Några släktutredningar gör vi däremot inte utan
till frågelådan kan du ställa enstaka frågor.
Du får hjälp från duktiga släktforskare.

Mejla din fråga till: forskarsupport@ogf.info

Räkna med att det kan ta en till två veckor innan du har ett svar.

Besök oss här på hemsidan längre fram för att få schema till kurser och temakvällar.
Planeringen pågår för fullt. Har du något önskemål får du gärna mejla det till oss
i styrelsen.