ÖSTGÖTARÖTTER

Östgöta Genealogiska Förening

En regional släktforskarförening för dig som forskar i och om Östergötland

*****************************************************************

ÖGF 2021

Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten (FHM) för coronavirus Covid-19 är fortfarande
oförändrat och som det är för tillfället kan ÖGF fortfarande inte ha några fysiska möten eller kurser.

Vaccinationerna har startat och flera har fått en eller två sprutor, men inte alla…

Årsmötet 2021 skedde via Zoom. Fördelen med digitalt möte är att även ÖGF:s medlemmar som inte
bor nästgårds kunde delta.

I dagsläget vet vi fortfarande inte hur höstens kurser ska planeras, om det blir endast digitala eller
fysiska kurstillfällen/temakvällar för våra medlemmar.

De kurser/temakvällar ÖGF hade digitalt våren 2021 var välbesökta. Det uppskattas av de som är ansvariga
för respektive kurs/temakväll eftersom det kräver en hel del förberedelser för kursledare oavsett om mötet
sker fysiskt eller digitalt.

Kristina Edström

Ordförande ÖGF

****************************************************************

Frågelåda

Som ett led i att arbeta digitalt öppnar vi omgående en frågelåda för medlemmarna i ÖGF.
Här kan du fråga det mesta som handlar om släktforskning. Kanske du "kört fast" och
behöver hjälp. Kanske vill du ha hjälp med att kontrollera en uppgift från någon CD/DVD-skiva,
hjälp att tyda något du hittat i arkiven. Några släktutredningar gör vi däremot inte utan
till frågelådan kan du ställa enstaka frågor.
Du får hjälp från duktiga släktforskare.

Mejla din fråga till: forskarsupport@ogf.info

Räkna med att det kan ta en till två veckor innan du har ett svar.