Rapporter från Släktforskardagarna 2013 i Köping


Kalle Bäck var en av föredragshållarna vid årets Släktforskardagar i
Köping. Läs om vad han berättade i Hans Egeskogs referat här

Här läser du om Förbundsstämman

 

Mer om släktforskardagarna finns att läsa i ÖGF-Lövet nummer 114.
Är du inte redan medlem i ÖGF kan du ansluta dig. Läs i toppmenyfliken
¦Medlem¦ hur du ska göra.