Styrelsen

Ordförande Kristina Edström 070 – 5103845 kristina.edstrom59[a]telia.com
V.ordförande Göran Thorén 013 – 144129 goran.thoren[a]ogf.info
Sekreterare Ingvar Belkert 070 – 6024441 ingvar.belkert[a]ogf.info
Kassör Ulf Samuelsson 070 – 5610522 ulf.samuelsson[a]ogf.info
Ledamot Klas Olsson 072 – 5709885 klas.olsson[a]ogf.info
Ledamot Conny Dahlberg 070 – 2197456 conny.dahlberg[a]ogf.info
Ledamot Ulla Fjellström 072 – 2530994 ulla.fjellstrom[a]ogf.info
Ledamot Tony Thörnvall 070 – 8166801 tony.thornvall[a]ogf.info
Ledamot Gun Fredriksson 072 – 3141602 gun.fredriksson[a]ogf.info
Suppleant Christer Gustavsson 076 – 8284808 christer.gustavsson[a]ogf.info
Suppleant Mats Kindahl 070 – 5982706 mats.kindahl[a]ogf.info
Suppleant Ulla-Britt Stjärnström 070 – 6145067 ulla-britt.stjarnstrom[a]ogf.info

Revisorer / Revisorsuppleanter

Revisor Freddie Hallberg, Sammankallande
Revisor Michael Hammerman
Suppleant Leif Norén
Suppleant Haine Svahn

Övrigt

Medlemsfrågor och adressändringar

Ansvarig: Ulf Samuelsson O70 – 5610522  ulf.samuelsson[a]ogf.info

Lokalansvariga

Norrköping: Tony Thörnvall 070 – 8166801  tony.thornvall[a]ogf.info

Linköping: Christer Gustavsson  076 – 8284808  christer.gustavsson[a]ogf.info

ÖGF-Lövet

Ansvarig utgivare, redaktör och redaktionskommittén redovisas/finns under ÖGF-Lövet

Hemsida

Ansvarig: Roland Fredriksson 070 – 5841602  roland.fredriksson[a]ogf.info

Valnämnd

Vakant (tillsätts av styrelsen enligt beslut vid årsmötet 2024-03-23).

Stadgar

Läs förenings stadgar genom att klicka ”Här”.

Reviderad: 2024-04-13
© Copyright ÖGF.