ÖGF-Lövet är vår medlemstidning och utkommer med 4 nummer per år.
Se 2024 års redaktion nedan:

Ansvarig utgivare: Kristina Edström 070 – 5103845 kristina.edstrom59[a]telia.com
Redaktör: Hans Egeskog 048 – 014655 hans.egeskog[a]telia.com
Redaktions-
kommittén:
Ingvar Belkert 070 – 6024441 ingvar.belkert[a]ogf.info
Kristina Edström 070 – 5103845 kristina.edstrom59[a]telia.com
Göran Thorén 013 – 144129 goran.thoren[a]ogf.info
Freddie Hallberg 073 – 5426484 hallbergfreddie[a]gmail.com


Klicka på bilden för en förstorning


ÖGF-Lövet Nr 100/2010

trycktes delvis i färg för att uppmärksamma att ÖGF bildades
för 60 år sedan.

Alla kan bidra till ÖGF-Lövet

Redaktionen tar gärna emot bidrag från medlemmar. Det kan vara allt från fotografier, korta berättelser, antavlor eller efterlysningar. Vi är samtidigt intresserad av om du har förslag till något ämne som kan
utgöra utgångspunkt för ett ”specialnummer”.

Skicka ditt bidrag via e-post: hans.egeskog[a]telia.com, eller med vanlig post till: Hans Egeskog, Erik Dahlbergs väg 21, 392 34 Kalmar.
Telefon 0480-146 55 (nås säkrast på förmiddagen)

Föreningen har tagit ett policybeslut om att inte ge ut tidningen i digital form.

Skapad 2019-08-14 Reviderad 2023-12-20